VOTC | Chữ Ký Số | Hợp đồng điện tử | Hoá Đơn Điện Tử | Phần mềm kê khai Bảo hiểm xã hội

ĐÁP ỨNG ĐẦY ĐỦ NGHIỆP VỤ HÓA ĐƠN THEO NGHỊ ĐỊNH 119/2018/NĐ-CP, THÔNG TƯ 32/2011/TT-BTC, THÔNG TƯ 39/2014/TT-BTC, THÔNG TƯ 68/2019/TT-BTC … VÀ SẴN SÀNG ĐÁP ỨNG THEO NGHỊ ĐỊNH 123/2020/NĐ-CP, THÔNG TƯ 78/2021/TT-BTC

CHỨC NĂNG CHÍNH

Việt-Invoice đáp ứng mọi tình huống phát hành hóa đơn như hóa đơn giấy​

VOTC | Danh sách tính năng hoá đơn

TÍNH NĂNG NỔI TRỘI CỦA PHẦN MỀM HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VIỆT-INVOICE

Liên tục cải tiến, đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng

VOTC | Tính năng nổi trội của hoá đơn

MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ

Hóa đơn điện tử VIỆT-INVOICE

VOTC | Mô hình nghiệp vụ của hoá đơn