VOTC | Chữ Ký Số | Hợp đồng điện tử | Hoá Đơn Điện Tử | Phần mềm kê khai Bảo hiểm xã hội

BẢNG GÍA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

STT

MÃ GÓI

SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN

ĐƠN GIÁ

TỔNG TIỀN

PHÍ KHỞI TẠO

1

V-300

300

1.000

300.000đ

500.000đ

2

V-500

500

850

425.000đ

500.000đ

3

V-1.000

1.000

650

650.000đ

500.000đ

4

V-2.000

2.000

600

1.200.000đ

500.000đ

5

V-3.000

3.000

550

1.650.000đ

500.000đ

6

V-5.000

5.000

450

2.250.000đ

500.000đ

7

V-10.000

10.000

360

3.600.000đ

500.000đ

8

V-MAX

Liên hệ trực tiếp Hotline: 1900 0099